Rodzaje broni strzeleckiej – rewolwery, pistolety zwykłe i maszynowe, karabiny i karabinki

Rodzaje broni strzeleckiej – rewolwery, pistolety zwykłe i maszynowe, karabiny i karabinki

Broń strzelecka to odmiana broni palnej o kalibrze niewiększym niż 20 mm, przystosowana do oddawania strzałów z użyciem amunicji strzeleckiej. Broń strzelecką można podzielić na kilka podstawowych rodzajów, a mianowicie: rewolwery, pistolety zwykłe oraz maszynowe, karabiny i karabinki.

Rewolwery

To broń palna krótka, z której strzela się jedną ręką. Charakterystyczną częścią konstrukcji rewolwerów jest obrotowy bębenek zawierający komory na naboje, dzięki czemu spełnia rolę magazynka. Klasyczne rewolwery są bronią nieautomatyczną i posiadają uderzeniowy mechanizm spustowy.

Pistolety

Są rodzajem krótkiej broni palnej, przystosowanej do oddawania strzałów jedną ręką oraz zasilanej nabojami uwalnianymi z magazynka. Większość współcześnie produkowanych pistoletów to broń samopowtarzalna oraz automatyczna.

Pistolety maszynowe

To rodzaj broni palnej samoczynnej, umożliwiającej tak, zwany „ciągły ogień” lub samoczynno-samopowtarzalnej, czyli pozwalającej na wybór pomiędzy pojedynczymi strzałami a ogniem ciągłym. Charakterystycznymi elementami konstrukcyjnym pistoletów maszynowych są długa lufa, kolba, która może być składana lub nie, urządzenie powrotne oraz uchwyt przedni.

Karabiny

Są długą bronią palną przeznaczoną do strzelania nabojami o dużej energii wylotowej. Karabiny należą do broni automatycznej samoczynnej bądź samoczynno-powtarzalnej.

Karabinki

To modyfikacja typowego karabinu. Karabinki w porównaniu do zwykłego karabinu charakteryzują się krótszą lufą, mniejszym kalibrem oraz ciężarem, brakiem bagnetu oraz innymi parametrami stosowanej amunicji.