W ostatnim artykule zajmowaliśmy się uszkodzeniami do których może dochodzić podczas niewłaściwego używania broni, a czasami z powodu źle dobranej amunicji. Dzisiaj dalej będziemy kontynuować tą tematykę. W sztucerach z magazynkiem typu stałego z uchylnym wieczkiem występuje całkiem powszechne zjawisko, że podczas ładowania będzie się ono samodzielnie otwierało. Warto w pierwszej kolejności sprawdzić śrubę mocującą…